h

Vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ

EIBOARD Education Solution je řešení chytré třídy, které v rámci vzdělávacího programu zahrnuje nový a inovativní způsob výuky a přednášek implementací moderních informačních komunikačních technologií s cílem zvýšit inovace a spolupráci ve vyučovacím procesu, zajistit lepší komunikaci mezi učiteli a studenty. a zvýšit celkovou efektivitu učení. Je to také chytrý způsob výuky zaměřený na studenty, který umožňuje interaktivní učení.

Pomozte učitelům

• Obohatit plánování hodin a zkušenosti učitelů ve třídě.

Zapojit studenty tím, že učení bude zábavné.

Vylepšit zkušenosti studentů ve třídě diverzifikací vzdělávacích aktivit.

Zlepšit studijní výsledky studentů, a to jak v konkrétním předmětu, tak v širším kontextu.

Umožnit učitelům integrovat technologii do svých tříd.

Pomozte studentům

Aby byl přínosný pro všechny typy studentů

Snadno se učit pomocí moderních technologií

K aktivní účasti na výuce

Komunikovat s učiteli pomocí ručních inteligentních terminálů ve třídách

Zopakovat si vyučovací proces po hodině

Pomozte rodičům

Aby věděli, co se jejich děti ve třídě naučily, a pomáhali jim na kurzech

Chcete-li vědět více o podmínkách učení svých dětí